ReadyPlanet.com


อาวุโสโอเค


ของขวัญวันพ่อ
สำหรับวันพ่อนี้ หากยังคิดไม่ออกว่า จะให้อะไรกับท่านดี ก็ลองนึกถึงการตอบแทนพระคุณ คุณพ่อของเรา ด้วยการให้ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยม ในด้านสุขภาพแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ,คุณแม่ หรือผู้มีพระคุณท่านอื่นๆ เราก็สามารถมอบหรือแสดงความรัก ด้วยการสร้างหลักประกันที่ดีในด้านสุขภาพแก่ท่านเหล่านั้นได้ ด้วยโครงการ
สำหรับผู้อาวุโส ของบริษัท เอไอเอ
รายละเอียด คุณสมบัติและเงื่อนไขของแบบประกัน

1. สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 0-70 ปี
2. อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป จะได้รับบริการพิเศษตรวจสุขภาพฟรี 1 ครั้ง
3. จำนวนเงินเอาประกัน(ทุนประกัน) สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป
4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 25 ปี นับจากวันเริ่มทำประกันหากผู้เอาประกันอายุ 70 ปี ก็จะคุ้มครองจนอายุ 95 ปี หรือจนกว่าผู้เอาประกันจะจากไปทุกกรณี
5. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันไม่เกิน 15 ปี นับจากวันเริ่มทำประกัน
6. เมื่อครบอายุสัญญาจะได้เงินคืน 121% ของจำนวนเงินเอาประกัน
7. ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 24 มีเงินคืนให้ 1% ของจำนวนเงินเอาประกัน และ มีเงินปัน
    ผลคืนให้อีกรวม 9.5% ของทุนประกัน
8. สามารถเลือกชำระเบี้ยเป็นรายปี รายเดือน,รายสามเดือน,หรือรายหกเดือน อย่างหนึ่งอย่างใดได้ทุกกรณี
9. สามารถ ซื้อความคุ้มครองโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ได้สูงสุด 3 ล้านบาท หากอายุไม่เกิน 64 ปี
10.คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี หากซื้อทุนประกัน 1 แสน จะได้ไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านบาท
11.มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยในหรือนอกก็ได้ ต่อครั้งสูงถึง 1 แสนบาท โดยไม่ต้องสำรองเงินสดทั่วโลก
12.มีเงินค่ารักษาพิเศษกรณีเกิดอุบัติเหตุ ต่อครั้ง แล้วกระดูกแตกหักอีกไม่ต่ำกว่า 22 จุดในร่างกาย
13.สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
14.เงินคืน หรือ เงินปันผลที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ทั้งสิ้น
15.มีตัวแทนให้การบริการตลอดไป

รายละเอียดที่ได้นำเสนอเป็นเพียงเบื้องต้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสงสัยในเรื่องใด สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับ ที่ ชั้น 2 BiGC พัทยาเหนือ โทร 038-411 322,  085-121 3232 Email:BigC@aiapattaya.com

ทั้งนี้ สินค้าประกันชีวิต เป็นสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้ในยามที่เราจำเป็นต้องใช้ เหมือนของอื่นๆ เช่นเราอยากได้โทรทัศน์เราก็ไปซื้อมาดู ทั้งนี้การประกันชีวิต ผู้ที่สามารถจะซื้อได้ ไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียว แต่ยังคงต้องมีสุขภาพดีด้วยครับ
Post by องค์บาท2 (BigC-at-aiapattaya-dot-com) :: Date 2008-12-05 19:08:53


1

Opinion No. 1 (3329767)

  ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055722  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055722 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา (Jan_nies09-at-hotmail-dot-com)Date 2012-04-03 03:22:12


Opinion No. 2 (3358701)

 

 ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:30:07


Opinion No. 3 (3358702)

 

 ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:31:45


Opinion No. 4 (3358703)

 

 ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:32:27


Opinion No. 5 (3358704)

  ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:41:42


Opinion No. 6 (3358705)

  ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:42:04


Opinion No. 7 (3358706)

  ลูกค้าท่านใดสนใจโครงการอาวุโสโอเค รบกวนโทรติดต่อเบอร์  023055733  ดิฉัน จรรยาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ รบกวนโทรกลับมาสอบถามรายละเอียดนะคะ

 

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการ

1. รายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน ( อายุผู้เข้าร่วมโครงการ 50 -70 ปี)

2. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคาร

3. ที่อยู่ในการจัดส่งกรมธรรม์

กรุณาโทรมาเพื่อข้อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 023055733 ติดต่อ คุณ จรรยา ยินดีตอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทุกคำถามคะ

By จรรยา Date 2013-05-29 22:42:501


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail